Odluke dubrovačkih vijeća 1390-1392

Nella Lonza i Zdravko Šundrica (ur.), Odluke dubrovačkih vijeća 1390-1392, Zagreb-Dubrovnik, 2005.