Libro Del Arte Dela Mercatura. Knjiga o vještini trgovanja

Benedikt Kotrulj, Libro Del Arte Dela Mercatura. Knjiga o vještini trgovanja (prir. Zdenka Janeković-Römer), Zagreb-Dubrovnik, 2009.