Kultura dubrovačkog ladanja

hazu-dubrovnik-10Cvito Fisković, Kultura dubrovačkog ladanja, Split, 1966.