Dubrovačke barokne palače

mala_barok_palaceKatarina Horvat-Levaj, Dubrovačke barokne palače, Zagreb-Dubrovnik, 2001.