Čudan ti je animao čovjek. Rasprave o Marinu Držiću

Milovan Tatarin, Čudan ti je animao čovjek. Rasprave o Marinu Držiću, Zagreb-Dubrovnik, 2011.