Bibliografski pregled historiografskih radova o Dubrovniku (2000-2006)

Mirko Kratofil, Bibliografski pregled historiografskih radova o Dubrovniku (2000-2006), Zagreb-Dubrovnik, 2009.