Reviews N – S

Obradović Mojaš, Jelena i Nenad Vekarić. »Božena Vranješ Šoljan, Stanovništvo Banske Hrvatske. Zagreb:  EDUCA, Nakladno društvo d.o.o., 2009.« Anali 48 (2010): 437-439.

Pešorda Vardić, Zrinka. »Marija Mogorović Crljenko, Nepoznati svijet istarskih žena. Položaj i uloga žene u istarskim komunalnim društvima: primjer Novigrada u 15. i 16. stoljeću. Zagreb: Srednja Europa, 2006.« Anali 45 (2007): 415-418.

»Postavljanje spomen-ploče Baltazaru Bogišiću u povodu 175. obljetnice rođenja. Pariz, 18. prosinca 2009.« Anali 49 (2011): 335-340.

Pranjković, Ivo. »Plurilingvizem v Evropi 18. stoletja (ur. Fedora Ferluga Petronio). Maribor: Slavistično društvo, 2002.« Anali 42 (2004): 353-355

Rabić, Nedim. »Spomenica Ruže Ćuk, prir. Slavica Merenik, Aleksandra Fostikov i Neven Isailović. Istorijski časopis, Beograd, 56 (2008).« Anali 48 (2010): 424-428.

Rakić, Tanja. »Slavko Petaković, Likovi tradicije, studije i prilozi iz dubrovačke književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike, 2014.« Anali 54/2 (2016): 476-481.

Seferović, Relja. »Antonio Miculian, Protestantizam u Istri (XVI. – XVII. stoljeće). Pula: Zavičajna naklada “Žakan Juri”, 2006.« Anali 46 (2008): 377-380.
Seferović, Relja. »Ante Gulin, Hrvatski srednjovjekovni kaptoli. Loca credibilia Dalmacije, Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Istre. Zagreb: HAZU, 2008.« Anali 47 (2009): 373-375.

Seferović, Relja. »Cronica Jadretina. Venezia – Zara, 1345-1346, prir. Gherardo Ortalli i Ornella Pittarello. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2014.« Anali 54/2 (2016): 486-488.
Seferović, Relja. »Fra Josip Sopta, Spisi Franjevačke provincije u Dubrovniku. Analitički inventar. Dubrovnik: Državni arhiv i samostan Male braće, 2006.« Anali 45 (2007): 409-410.
Seferović, Relja. »Gesta regum Sclavorum, sv. I. Priredila i prevela Dragana Kunčer. Beograd: Istorijski institut; Nikšić: manastir Ostrog, 2009.; Gesta regum Sclavorum, sv. II. Komentar Tibor Živković. Beograd: Istorijski institut; Nikšić: manastir Ostrog, 2009.« Anali 48 (2010): 421-424.
Seferović, Relja. »Ignacij Voje, Poslovna uspešnost trgovcev v srednjeveškem Dubrovniku. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2003.« Anali 43 (2005): 271-274.
Seferović, Relja. »Ivan Stojković – Dubrovčanin (1392./95. – 1443.). Konkordancija nepromjenjivih dijelova Biblije. Šesnaest biblijskih hermeneutsjih postavki, uvod, latinski izvornik i hrvstdki prijevod, Nikola Hohnjec, rasprava »Živo i djelo Ivana Stojkovića«, Franjo Šanjek. Croatica christiana – fontes, sv. 23. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2006.« Anali 46 (2008): 360-363.
Seferović, Relja. »Marco Moroni, Nel medio Adriatico. Risorse, traffici, città fra basso Medioevo ed età moderna. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2012Anali 51/2 (2013): 771-775.
Seferović, Relja. »Marko Šunjić, Narodi i države ranog srednjeg vijeka. Sarajevo: Rabic, 2003.« Anali43 (2005): 297-299.
Seferović, Relja. »Nicolaus Cusanus, De docta ignorantia. Nikola Kuzanski, O učenom neznanju (ur. Erna Banić-Pajnić, prev. Luka Boršić i Irena Galić). Zagreb: Institut za filozofiju, 2007.« Anali 47 (2009): 382-384.
Seferović, Relja. »Rijetkosti u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Katalog inkunabula i knjiga 16. stoljeća. Sastavila i bilješkama popratila Tamara Runjak. Izdanja Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, sv. 10. Zagreb: HAZU, 2011.« Anali 51/2 (2013):
Seferović, Relja. »Robert Holjevac: Ivan Stojković i njegovo doba (u svjetlu borbe za jedinstvo Crkve i carigradske misije)“. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2004., 227 str.« Anali 44 (2006): 257-260
Seferović, Relja. »Stjepan Krasić, Počelo je u Rimu. Katolička obnova i normiranje hrvatskoga jezika u XVII. stoljeću. Dubrovnik: Matica hrvatska – Ogranak Dubrovnik, 2009.« Anali 49 (2011): 341-343.

Seferović, Relja. »Tibor Živković, Vladeta Petrović i Aleksandar Uzelac, Anonymi descriptio Europae Orientalis. Anonimov opis istočne Evrope. Kritičko izdanje teksta na latinskom jeziku, prijevod i fi lološka analiza Dragana Kunčer. Beograd: Istorijski institut, 2013.« Anali 54/2 (2016): 489-490.

Sorić, Elvira. »Zrinko Mičetić, Praputnjak i Vinodolski zakon. Rijeka: Kulturno društvena udruga “Praputnjak”, 2009.« Anali  51/2 (2013): 769-770

Stipetić, Vladimir. »”O plovidbi” Benedikta Kotruljevića: Benedictus de Cotrullis Equitis ad Inclitum Senatum Venetorum De Navigatione Liber. Priredio Damir Salopek, u: Hrvatska književna baština, knjiga 2. Zagreb: Ex libris, 2003.« Anali 43 (2005):  266-271
Stipetić, Vladimir. »Dubrovčanin Marin Rafaeli o dvostavnom knjigovodstvu 1475. godine (otkriće nepoznate knjige i pisca).« Anali 39 (2001): 497-502
Stipetić, Vladimir. »Benedykt Cotruglio, Księga o sztuce handlu, priredili Piotr Wróbel i Jacek Bonarek. Krakow: Towarzystwo Wydawnicze “Historia Jagellonica”, 2007.« Anali 46 (2008): 363-365.

Stojan, Slavica, »In memoriam Rafo Bogišić (1925-2010).« Anali 49 (2011): 331-334.
Stojan, Slavica. »Milovan Tatarin: Feniks Život i djelo Nikolice Bunića. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske 2004.« Anali 44 (2006): 255-255
Stojan, Slavica. »Mirko Dražen Grmek i Josip Balabanić, O ribama i školjkašima dubrovačkog kraja. Zagreb: Dom i svijet 2000.« Anali 39 (2001): 506-507
Stojan, Slavica. »Miljenko Foretić (1939-2003), In memoriam, Nekrolog.« Anali 42 (2004): 343-344
Stojan, Slavica. »Tomislav Kuljiš, Mleci na Lapadu. Ljetnikovac Paska Frana Sorkočevića. Dubrovnik, Matica hrvatska 2002.« Anali 41 (2003): 303-303
Stojan, Slavica. »Josip Bersa, Dubrovačke slike i prilike. Dubrovnik: Matica hrvatska 2002.« Anali 41 (2003): 304-304
Stojan, Slavica. »Charles Yriarte, Istra & Dalmacija. Predgovor Miroslav Bertoša; prijevod Vladimira Mirković-Blažević. Zagreb: Antibarbarus, 1999.« Anali 39 (2001): 514-515
Stojan, Slavica. »Med srednjo Evropo in Sredozemljem. Vojetov zbornik, ur. Sašo Jerše. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC, SAZU, 2006.« Anali 45 (2007): 424-427 .
Stojan, Slavica. »Lukrecija Bogašinović, Djela (priredila Lahorka Plejić Poje). Zadar: Thema, 2007.«Anali 47 (2009): 363-365.

Stojan, Slavica. »Sonja Seferović, Dubrovčani XX. stoljeća. Tempi passati, sv. 1. Spomenar, sv. 2. Dubrovnik: Matica hrvatska – Ogranak Dubrovnik, 2014.« Anali 53/2 (2015): 537-540.