Reviews Đ – H

Đivanović, Stane. »Proslava 150. godišnjice Bogišićeva rođenja.« Anali 22/23 (1985): 237-238.

Glavan, Božena. »Georges Duby, Tri reda ili imaginarij feudalizma, prijevod s francuskog jezika Olga Škarić i Nataša Desnica-Žerjavić. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2007.« Anali 46 (2008): 383-384.
Glavan, Božena. »Géza Pálffy, Povijest Mađarske. Ugarska na granici dvaju imperija (1526.-1711.). Samobor: Meridijani, 2010.« Anali 49 (2011): 359-360.
Glavan, Božena. »Keith Jenkins, Promišljanje historije. Zagreb: Srednja Europa, 2008.« Anali 47 (2009): 384-385.
Glavan, Božena. »Marc Bloch, Apologija historije ili zanat povjesničara, prevela s francuskog Jagoda Milinović. Zagreb: Srednja Europa, 2008.« Anali 48 (2010): 439-440.
Glavan, Božena. »Povijesni prilozi 33 (2007), Hrvatski institut za povijest, Zagreb.« Anali 46 (2008): 381-383.
Grkeš, Ivan. »Stjepan Ćosić i Mijo Korade, Isusovci u Dubrovniku. Komentari Stephana Desiderija iz 1693., Zagreb: Leykam international, 2019.« Anali 58 (2020): 358-361.

Fenicia, Giulio. »Paola Pierucci, Una porta verso l’Oriente. La Zecca di Ragusa (secc. XVII-XVIII). Torino: Giappichelli, 2000.« Anali 40 (2002): 276-278.
Filipović, Emir. O. »Esad Kurtović, Veliki vojvoda bosanski Sandalj Hranić Kosača. Sarajevo: Institut za istoriju, Historijske monografije, knj. 4, 2009.« Anali 49 (2011): 347-349.
Fisković, Cvito. »Riječ pri otvaranju izložbe “Zlatno doba Dubronika” u Zagrebu 1987.« Anali 24/25 (1987): 263-265.
Foretić, Miljenko. »Dubrovnik u Markovićevoj knjizi “Zidno slikarstvo 17. i 18. stoljeća u Dalmaciji”, Zagreb 1985.« Anali 24/25 (1987): 267-269.
Frejdenberg, Maren. »Benjamin Arbel, Trading Nations: Jews and Venetians in the Early Modern Eastern Mediterranean. Leiden/New York/Köln, 1995. Str.237.« Anali 34 (1996): 241-244.
Frejdenberg, Maren. »Prepiska slavista kao povijesni izvor (zbornik znanstvenih radova). Tver: ur. Irina G. Vorobjeva, 1995, 143 str.« Anali 36 (1998): 495-496.
Frejdenberg, Maren. »Radovi Radionice za povijest Bizanta i Crnomorskog primorja 1991-1998. godine Moskovskog sveučilišta.« Anali 38 (2000): 392-396.
Frejdenberg, Maren. »Sergio Anselmi, Storie di Adriatico. Bologna: il Mulino, 1996, 204 str. Idem, Ultime storie di Adriatico. Bologna: Il mulino, 1997, 138 str.« Anali 36 (1998): 497-498.
Frajdenberg, Maren. »Sergej P. Karpov (ur.), Crnomorsko primorje u srednjem vijeku, IV, St. Petersburg, Altaleja, 2000.« Anali 39 (2000): 527-528.
Frejdenberg, Maren. »N. P. Manančikova, Dubrovnik od XIII. do XV. stoljeća. Problemi trgovine. Voronežskij universitet, 1999.« Anali 40 (2002): 265-266.

Fulurija Vučić, Minela. »Evliya Çelebi in the Borderlands: New Insights and Novel Approaches to the Seyahatname (Western Balkans and Iran Sections), pir. Vjeran Kursar, Nenad Moačanin i Kornelija Jurin Starčević, Zagreb: Srednja Europa, 2021.« Anali 60 (2022): 259-263.

Hameršak, Marijana. »Ivan Lozica, Poganska baština. Zagreb: Golden Marketing, 2002.« Anali 42 (2004): 368.
»Historijski institut u Dubrovniku.« Anali 1 (1952): 487-496.
Horvat-Levaj, Katarina. »Duško Živanović, Dubrovačke kuće i polače.Beograd:SANU, Posebna izdanja, knjiga  DCXLVI, 2000.« Anali 40 (2002): 279-282.
Hosu, Marija. »Slobodan P. Novak: Komparatističke zagonetke, Mala teorijska biblioteka 2, Izdavački centar “Revija” Radničkog sveučilišta “Božidar Maslarić”, Osijek 1979.« Anali 18 (1980): 561-562.
Hosu, Marija.  »Jerzy Śliziński: Jan III Sobiesji w literaturze narodów Europy, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1979, 438 str. 28 ilustr. u tekstu.« Anali 18 (1980): 562-564.
Hrabak, Bogumil. »N. Fejić, Španci u Dubrovniku u srednjem veku, Beograd 1988, 331.« Anali 27 (1989): 187-189.