Reviews A – D

Andrijašević, Ivana. »Kuga u Makarskoj i Primorju 1815. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog od 2. do 4. prosinca 2015. u Makarskoj, ur. Marinko Tomasović. Makarska: Gradski muzej Makarska, 2017.« Anali 57 (2019): 9-28.

Baće, Vesna. »Vladimir Stipetić, Mladen Habek i Miroslav Buzadžić, Benedikt Kotruljević (Benedetto Cotrugli) of Dubrovnik on Double-Entry Bookkeeping in the year 1458 – Before L. Pacioli. Paris: Hrvatski računovođa, 1997, 53 str.« Anali 36 (1998): 503.

Balić, Juraj. »Humanitas et litterae, Zbornik u čast Franje Šanjeka, priredili Lovorka Čoralić i Slavko Slišković. Zagreb: Dominikanska naklada Istina, Kršćanska sadašnjost, 2009.« Anali 49 (2011): 344-347.

Basić, Ivan. »Wawrzyniec Kowalski: The Kings of the Slavs. The Image of a Ruler in the Latin Text of The Chronicle of the Priest of Duklja, (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450, vol. 69), Leiden–Boston: Brill, 2021.« Anali 60 (2022): 227-243.

Bašić, Đivo. »Anica Kisić, Ex voto Adriatico: Zavjetne slike hrvatskih pomoraca od 16. do 19. stoljeća. Zagreb: Matica hrvatska, 2001.« Anali 40 (2002): 274-275.
Bašić, Đivo. »Charles Ralph Boxer, The Tragic History of the Sea. Minneapolis-London: University of Minnesota Press, 2001.« Anali 41 (2003): 311-320.
Bašić, Đivo. »Claude Lévi-Strauss, Divlja misao (prevela Jagoda Milinković). Zagreb: Golden marketing, 2001.« Anali 41 (2003): 320-325.
Bašić, Đivo. »Food, Drink and Identity: Cooking, Eating and Drinking in Europe Since the Middle Ages. Peter Scholliers (ur.), Oxford – New York: Berg, 2001.« Anali 40 (2002): 299-307.
Bašić, Đivo. »Joe J. Simmons III, Those Vulgar Tubes, External Sanitary Accommodations aboard European Ships of the Fifteenth through Seventeenth Centuries. Studies in Nautical Archaeology I, Second Edition. London: Texas A&M University Press, Chatham Publishing, 1988, XI + 100 str.« Anali38 (2000): 407-409.
Bašić, Đivo. »Radojica Fran Barbalić i Ivo Marendić, Onput, kad smo partili. Zapisi o posljednjim kvarnerskim jedrenjacima, Posebna izdanja, 5. Rijeka: Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci, 2004.« Anali43 (2005): 276-280.

Belamarić, Josip. »Rad Cvita Fiskovića na proučavanju i zaštiti naše kulturno-povijesne baštine.« Anali 26 (1988): 241-245.

Belamarić, Josip. »Tko želi vladati Gradom, mora najprije znati upravljati vlastitom kućom Nada Grujić, Dubrovačka ladanjska arhitektura, [Biblioteka Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, 57]. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2021.« Anali 60 2022): 247-251.

Benić, Marija. »Nada Beritić, Otkrića iz arhiva: iz književne i političke povijesti Dubrovnika i Dalmacije u 18. i 19. stoljeću; priredio Nikola Ivanišin. Split: Književni krug, 2000.« Anali 40 (2002): 284-286.

Benić Penava, Marija. »Franko Mirošević, Dubrovački kotar u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Dubrovnik: Udruga antifašista, 2016.« Anali 55/2 (2017): 606-608.

Benyovsky, Irena. »Lovorka Čoralić, Hrvatski prinosi mletačkoj kulturi. Zagreb, Dom i svijet, 2003.« Anali 42 (2004): 363.

Birin, Ante. »Mario Jareb, Ustaško-domobranski pokret od nastanka do travnja 1941. Zagreb: Hrvatski institut za povijest – Školska knjiga, 2006.« Anali 45 (2007): 418-421.

Božanić, Petra. »Marijana Tomelić Ćurlin, Jezične posebnosti peljeških govora. Fonologija. Split: Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, 2019, 259 str.« Anali 59 (2021): 345-349.

Buklijaš, Tatjana. »Dubrovnik u djelu Mirka Dražena Grmeka (1924-2000).« Anali 38 (2000): 373-377.

Čale, Frano. »In memoriam: Marijan Matković.« Anali 22/23 (1985): 223-225.

Čoralić, Lovorka. »Dubrovačke teme u časopisu Croatica christiana periodica.« Anali 38 (2000): 387-391.
Čoralić, Lovorka. »Hrvati Boke kotorske (Zbornik Pomorskog muzeja Orebić, posebno izdanje). Orebić: Sveučilište u Zadru i Zaklada “Dr. Cvito Fisković” Orebić, 2003.« Anali 42 (2004): 365.
Čoralić, Lovorka. »Ivan Luka Garanjin, Reforma Dalmacije: ekonomsko-politička razmišljanja (prijevod: Katarina Hraste i Josip Posedel; priredila Danica Božić-Bužančić). Zagreb: Dom i svijet, Zagreb i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biblioteka “Hrvatska ekonomska misao”, 2004.« Anali 43 (2005): 274-276.
Čoralić, Lovorka. »Julije Balović, Pratichae schrivaneschae, Venezia, 1693., priredila Ljerka Šimunković. Split: Državni arhiv u Splitu, 2004.« Anali 43 (2005): 281-282.
Čoralić, Lovorka. »Nadja Terčin, Z barko v Trst: pomorstvo v Piranu, Izoli in Kopru ter gospodarska vloga severozahodne Istre v odnosu do Trsta (1850-1918) Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Zgodovinsko društvo na južno Primorsko, Pomorski muzej “Sergej Mašera” Piran (Knjižnica “Annales Majora ), 2004.« Anali 44 (2006): 264-266.
Čoralić, Lovorka. »Miloš Milošević, Iz prošlosti Boke kotorske. Zagreb: Matica hrvatska (Biblioteka Pleter), 2008.« Anali 47 (2009): 378-379.

Ćosić, Stjepan. »Ante Čuvalo, Historical Dictionary of Bosnia and Herzegovina. European Historical Dictionaires, No. 25. Lanham, Md., & London: The Scarecrow Press, Inc., 1977. LVI + 335 str.« Anali 37 (1999): 360-362.
Ćosić, Stjepan. »Dubrovčanin Benedikt Kotruljević – Hrvatski i svjetski ekonomisti XV. stoljeća. Zagreb: ur. Vladimir Stipetić, HAZU i Hrvatski računovođa, 1996, 383 str.« Anali 35 (1997): 247-251.
Ćosić, Stjepan. »Fernand Braudel, Sredozemlje i sredozemni svijet u doba Filipa II. svezak I, prijevod: Đurđa Šinko Depierris. Zagreb: Antibarbarus, 1997., 692 str.; svezak II, prijevod: Mirna Cvitan Černelić i Jagoda Milinković. Zagreb: Antibarbarus, 1998., 686 str.« Anali 37 (1999): 355-359.
Ćosić, Stjepan. »Gjuro Baglivi, De fibra motrice et morbosa / O zdravom i bolesnom motoričkom vlaknu. Zagreb: Prometej i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1997. 434 str.« Anali 38 (2000): 400-402.
Ćosić, Stjepan. »Ivo Perić, Dubrovačke teme XIX. stoljeća. Zagreb: Mala knjižnica Matice hrvatske, Novi niz: kolo V, knjiga 32, 1997, 227 str.« Anali 36 (1998): 506-510.
Ćosić, Stjepan. »Ivo Perić, Hrvatski državni sabor 1848.-2000. Prvi svezak 1848.-1867. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, Hrvatski državni sabor i Dom i svijet, 2000. 392. str.« Anali 38 (2000): 409-411.
Ćosić, Stjepan. »Ivo Perić, Mladi Supilo. Zagreb: Školska knjiga, 1996. Str.230.« Anali 34 (1996): 249-251.
Ćosić, Stjepan. »Konrad Clewing, Staatlichkeit und nationale Identitätsbildung. Dalmatien in Vormärz und Revolution. München: R. Oldenbourg Verlag, 2001.« Anali 40 (2002): 295-298.
Ćosić, Stjepan. »Liber Statutorum Civitatis Ragusii compositus anno MCCLXXII / Statut grada Dubrovnika sastavljen godine 1272. (priredili i na hrvatski jezik preveli Ante Šoljić, Zdravko Šundrica i Ivo Veselić; uvodnu studiju napisala Nella Lonza). Dubrovnik: Državni arhiv u Dubrovniku 2002.« Anali41 (2003): 297-299.
Ćosić, Stjepan. »Lorenzo Vitelleschi, Povijesne i statističke bilješke o Dubrovačkom okrugu 1828. /Notizie storiche e statistiche del Circolo di Ragusa 1828. (ur. Vinicije B. Lupis, prevele: Ivona Fabris, Kornelija Bašica i Ivana Burđelez). Dubrovnik: Matica hrvatska Dubrovnik i Državni arhiv u Dubrovniku, 2002.« Anali 41 (2003): 300-30 3.
Ćosić, Stjepan. »Mavro Orbini, Kraljevstvo Slavena. Zagreb: Golden marketing i Narodne novine, 1999.« Anali 39 (2001): 502-505.

Ćosić, Stjepan. »Mira Kolar-Dimitrijević, Povijest novca u Hrvatskoj od 1527. do 1941. godine. Zagreb: Hrvatska narodna banka, 2013.« Anali 53/2 (2015): 531-533.
Ćosić, Stjepan. »Pavao Anđelić, Marijan Sivrić i Tomislav Anđelić, Srednjovjekovne humske župe. Mostar: Ziral, 1999, 296 str.« Anali 38 (2000): 405-407.
Ćosić, Stjepan. »Pavo Živković, Etnička i vjerska povijest Bosne, Slavonije i Srijema do konca XVII. stoljeća (Dolazak, razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima), Sarajevo-Mostar: Hrvatsko kulturno društvo “Napredak”, 1996, 257 str.« Anali 35 (1997): 253-255.
Ćosić, Stjepan. »Piotr Żurek, Ragužani i Sarmati. Iz povijesti dubrovačko-poljskih odnosa u drugoj polovici 18. stoljeća / Raguzańczycy i Sarmaci. Z dziejów stosunków polsko-dubrownickich w drugiej polowie XVIII wieku. Zagreb: Veleposlanstvo Republike Poljske u Zagrebu, 2001.« Anali 40 (2002): 282-284.
Ćosić, Stjepan. »Robin Harris, Dubrovnik A History. London: SAQI, 2003.« Anali 42 (2004): 355.
Ćosić, Stjepan. »Stijepo Obad, Serđo Dokoza i Suzana Martinović, Južne granice Dalmacije od XV. st. do danas. Zadar: Državni arhiv u Zadru, 1999, 104 str.« Anali 38 (2000): 403-405.
Ćosić, Stjepan. »Šime Peričić, Pomorska trgovina Dalmacije u XIX. stoljeću. Zadar: Ogranak Matice hrvatske, 1995, 144 str.« Anali 35 (1997): 255-258.
Ćosić, Stjepan. »Željko Peković i Ivica Žile, Ranosrednjovjekovna crkva Sigurata na Prijekome u Dubrovniku / The Early Medieval Church of Sigurata at Prijeko in Dubrovnik. Split: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split – Katalozi i monografije 6, 1999, 40 str. + IX tabli.« Anali 38 (2000): 402-403.

Čulinović-Konstatinović, Vesna. »Katica Benc-Bošković, Konavle – tekstilno rukotvorstvo i narodna nošnja.« Anali 22/23 (1985): 232-233.

Dedić, Enes. »Esad Kurtović, Konj u srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, 2014. « Anali 53/2 (2015): 517-518.

Dell’Osa, Dario. »Marco Moroni, L’impero di San Biagio. Ragusa e i commerci balcanici dopo la conquista turca (1521-1620). Bologna: Il Mulino, 2011.« Anali 54/2 (2016): 476-479.

Dragojević, Lia. »Sonia Wild Bićanić, British Travellers In Dalmatia 1757-1935 Plus a little bit more about Dalmatia today, Zaprešić: Fraktura, 2006.« Anali 47 (2009): 368-373.

Drandić, Marija. »Slaven Bertoša, Barban i mletački Loredani. Život u pokretu, ljudi i događaji. Pazin-Barban-Pula: Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre, Općina Barban, Državni arhiv u Pazinu i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2015.« Anali 55/2 (2017): 610-613.