Articles I – M

Ibler, Mladen. »Putovanje skandinavskog kralja Erika Pomeranskog VII. kroz Hrvatsku 1424.-1425.«Anali 39 (2001):121-132.

Ilkić, Mato i Nikolina Topić. »Dubrovački nalazi seldžučkog, ilkhanidskog i mamelučkog novca.« Anali51/1 (2013): 1-16.

Ilkić, Mato, Nikolina Topić i Željko Peković. »Numizmatički nalazi s arheoloških istraživanja u Dubrovniku.« Anali 53/1 (2015): 1-30.

Ilkić, Mato, Nikolina Topić, Ivana Radić, Petra Rajić Šikanjić. »Crkva Sv. Stjepana u Dubrovniku – višefazno groblje i inventar nalaza.« Anali 57 (2019): 55-143.

Ipšić, Irena. »Vlasnička struktura i društveni odnosi na otoku Lastovu prema katastiku iz 1660. godine.« Anali 59 (2021): 137-168.

Ipšić, Irena i Ankica Džono Boban. »Krsni i vjenčani kumovi u župi Drenovci (1870-1871).« Anali 56/2 (2018): 501-530.

Ipšić, Irena i Jasenka Maslek. »Katastarski prihodi i izravni porezi na poluotoku Pelješcu u drugoj polovici 19. stoljeća.« Anali 53/2 (2015): 379-405.

Ipšić, Irena, Ana Prohaska i Ida Gamulin. »Odgovornost bližike – institut kolektivne odgovornosti pred dubrovačkim Kaznenim sudom u 18. stoljeću.« Anali 54/1 (2016): 195-226.

Ipšić, Irena, Ivana Lazarević i Vedran Stojanović. »Neformalne strukture moći i mreže kumova dubrovačkih vlasteoskih obitelji u drugoj polovici 18. stoljeća.« Anali 56/1 (2018): 437-454.

Ivančan, Ivan. »Konavoski narodni plesovi.« Anali 10/11 (1966): 363-418.

Ivančević, Bojana. »Nepoznati zagrebački kantual XVII. stoljeća.« Anali 2 (1953): 253-266.

Ivančević, Vinko. »Agencija Austro-Ugarskog Veritasa u gradu Korčuli (1860-1915).« Anali 24/25 (1987): 171-233.

Ivančević, Vinko. »Barake korčulanskih brodograditelja.« Anali 8/9 (1962): 633-642.

Ivančević, Vinko. »Brodske pristojbe u starom Dubrovniku.« Anali 4/5 (1956): 545-569.

Ivančević, Vinko. »Dubrovački novčani polozi u inozemstvu pred pad Republike.« Anali 13/14 (1976): 147-167.

Ivančević, Vinko. »Nekoliko podataka o korčulanskoj brodogradnji iz 19. stoljeća.« Anali 18 (1980): 271-312.

Ivančević, Vinko. »O brodogradnji u Dubrovniku potkraj Republike.« Anali 3 (1954): 559-579.

Ivančević, Vinko. »O Dubrovčanima u Genovi u drugoj polovini 18. stoljeća.« Anali 10/11 (1966): 347-361.

Ivančević, Vinko. »O gruškim brodograditeljima i pomorcima iz obitelji Pilato u 18. i 19. stoljeću.«Anali 28 (1990): 193-225.

Ivančević, Vinko. »O pelješkim pomorcima iz roda Fisković u 18. i u početku 19. stoljeća.« Anali 15/16 (1978): 247-302.

Ivančević, Vinko. »Prilog poznavanju dubrovačkog pomorstva u razdoblju francuskog zaposjednuća (1806-1813).« Anali 17 (1979): 365-429.

Ivančević, Vinko. »Stjepan Kerša Antunov – dubrovački brodovlasnik rodom s Pelješca na razmeđu 18. i 19. st.« Anali 21 (1983): 199-223.

Ivanišević, Jelena. »Lačan ne haje toliko za ljubav: gastronomija Dunda Maroja između srednjovjekovlja i renesanse.« Anali 49 (2011): 9-25.

Ivanišin, Nikola. »Bogišić u Odesi 1871. godine.« Anali 2 (1953): 411-418.

Ivanišin, Nikola.  »Značajke lirike u časopisu “Slovinac”.« Anali 2 (1953): 369-382.

Janeković-Römer, Zdenka. »Nasilje zakona: Gradska vlast i privatni život kasnosrednjovjekovnom i ranonovovjekovnom Dubrovniku.« Anali 41 (2003): pp. 9-43.

Janeković-Römer, Zdenka. »O utjecaju bizantske kulture u renesansnom Dubrovniku i Dalmaciji.« Anali44 (2006): pp. 7-24.

Janeković-Römer, Zdenka. »”Post Tertiam Campanam” – Noćni život Dubrovnika u srednjem vijeku.”«Anali 32 (1994): 7-14.

Janeković Römer, Zdenka. »Novootkriveni autograf Filipa de Diversija iz 1455. godine: poslanice Sv. Jeronima, Sv. Augustina i drugih.« Anali 48 (2010): 133-178.

Janeković Römer, Zdenka. »Zatvaranje dubrovačkog plemstva i vijeća u političkom i društvenom kontekstu 13. i 14. stoljeća.« Anali 56/1 (2018): 87-116.

Janeković Römer, Zdenka. »Štovanje Sv. Stjepana Prvomučenika u ranosrednjovjekovnom Dubrovniku: mučeništvo u temeljima grada, komune i (nad)biskupije.« Anali 57 (2019): 9-28.

Jeić, Jadran i Vilena Vrbanić. »Okviri za životopis Antonija Bina, graditelja gitare u Kulturno-povijesnom muzeju dubrovačkih muzeja.« Anali 58 (2020): 253-266.

Jelaska-Marijan, Zdravka. »Nastanak parobrodarskog društva Jugoslavenski Lloyd i poslovanje društava čijim je združivanjem nastalo.« Anali 42 (2004): pp. 231-272.

Jovanović, Neven. »Stribiligo Ilije Crijevića – prilozi za razumijevanje pjesničkog izraza.« Anali 60 (2022): 43-76.

Jurić, Šime. »Dopisivanje Petra Stankovića s braćom Appendinijima.« Anali 1 (1952): 417-422.

Jurić, Šime. »Prilozi biografiji Ivana Gazulića.« Anali 8/9 (1962): 447-479.

Jurić, Šime.  »13 pisama Didaka Dubravice Pietru Francescu Peggiju iz god. 1753-1757.« Anali 17 (1979): 215-228.

Jurić, Šime.  »Zbornik književnih radova Korčulanina Nikole Petrovića.« Anali 21 (1993): 161-198.

Jutronić, Andre. »Prilog proučavanju zdravstva na Braču.« Anali 2 (1953): 277-282.

Kalajdžić, Ahmet  i Marija Gjurašić. »Mreže krsnih kumova u župama Babino polje i Maranovići na Mljetu u drugoj polovici 19. stoljećaAnali 60 (2022):  187-223.

Kapetanić, Niko. »Mlinovi na rijeci Ljutoj u Konavlima.« Anali 43 (2005): 165-176.

Kapetanić, Niko.  »Podjela zemlje u Vitaljini u 15. stoljeću.« Anali 37 (1999): 9-31.

Kapetanić, Niko i Nenad Vekarić. »Granice konavoskih crkvenih župa.« Anali 33 (1995): 21-34.

Kapetanić, Niko i Nenad Vekarić.  »Popis domaćinstava konavoskih kaznačina iz 1536. godine.« Anali40 (2002): pp. 169-202.

Kapetanić, Niko i Nenad Vekarić.  »Stanovništvo Cavtata i Oboda 31.12.1830. godine.« Anali 32 (1994): 117-142.

Kapetanić, Niko i Nenad Vekarić.  »Utjecaj kršćanstva na izbor osobnih imena u selima Dubrovačke Republike.« Anali 28 (1990): 145-167.

Kapetanić, Niko i Mateo Žagar. »Najjužniji hrvatski glagoljski natpis.« Anali 39 (2001): pp. 9-48.

Kapor, Ambroz. »Jedan poljoprivredni posjed na otoku Korčuli u XVI. stoljeću.« Anali 10/11 (1966): 207-223.

Karaman, Ljubo. »Bilješke iz historije umjetnosti Dalmacije s posebnim osvrtom na zadarske spomenike.« Anali 8/9 (1962): 85-98.

Karaman, Ljubo.  »Nekoliko zapažanja o srpskoj arhitekturi.« Anali 4-5 (1956): 49-69.

Karaman, Ljubo.  »O staroj slikarskoj školi u Dubrovniku.« Anali 2 (1953): 101-123.

Karaman, Ljubo.  »Razgovori o nekim problemima domaće historije, arheologije i hostorije umjetnosti.« Anali 6/7 (1959): 41-71.

Karamehmedović, Deša. »Prostorna i funkcionalna klasifikacija dubrovačke ladanjske arhitekture: doprinos društvenom vrednovanju.« Anali 53/2 (2015): 459-487.

Kastropil, Stjepan. »Jedno dosada nepoznato pjesničko djelo Đura Ferića na našem jeziku.« Anali 4/5 (1956): 401-416.

Kastropil, Stjepan.  »Neobjavljeni autogramski odlomci pjesama Horacija Mažibradića u rukopisnoj zbirci Naučne biblioteke u Dubrovniku.« Anali 2 (1953): 167-185.

Katić, Lovre. »Četiri poljičke isprave iz XIV. stoljeća u splitskom kaptolskom arhivu.« Anali 2 (1953): 87-100.

Katić, Lovre.  »Fundacionalne i druge isprave sv. Mihovila u Solinu.« Anali 3 (1954): 53-69.

Katić, Lovre.  »Gospodarsko stanje Splita i okolice po desetini u prvoj polovici XIX. stoljeća.« Anali 6/7 (1959): 77-96.

Katić, Lovre.  »Novi arhivski podaci o Tomi Nigeru.« Anali 4/5 (1956): 231-234.

Katušić, Maja i Lovorka Čoralić. »Kotoranin Tripun Gregorina (1719-1791) – pukovnik hrvatskih konjanika (Croati a cavallo).« Anali 55/2 (2017): 375-406.

Kaznačić-Hrdalo, Ana. »Dioba i ubikacija dijelova Slanskog primorja u doba pripojenja Dubrovniku godine 1399.« Anali 17 (1979): 17-47.

Kečkemet, Duško. »Splitski kaštel.« Anali 4/5 (1956): 267-303.

Kesterčanek, Frano. »Dubrovački renesansni dvorac XVI. stoljeća u Tri crkve i njegova kronika.« Anali6/7 (1959): 405-418.

Kesterčanek, Frano. »Inventar prvog beogradskog tiskara Trojana Gundulića.« Anali 1 (1952): 197-206.

Kesterčanek, Frano.  »Ljetnikovac Gundulić.« Anali 36 (1998): 121-192.

Kesterčanek, Frano.  »Nekoliko podataka o renesansnoj palači Skočibuha-Bizzarro u Dubrovniku .«Anali 4/5 (1956): 235-244.

Kesterčanek, Frano.  »Renesansni dvorci obitelji Stjepovića-Skočibuhe na Šipanu.« Anali 8/9 (1962): 139-153.

Kesterčanek, Zdenka. »Iz povijesti dubrovačke farmacije u XVI stoljeću.« Anali 8/9 (1962): 255-274.

Kesterčanek, Zdenka.  »Iz povijesti farmacije u Dubrovniku u XVI. stoljeću.« Anali 6/7 (1959): 249-266.

Kesterčanek, Zdenka.  »Roko Fasano dubrovački ljekarnik XVI. stoljeća.« Anali 2 (1953): 267-275.

Kisić, Anica. »Nalaz potonulog trgovačkog broda s početka IV. stoljeća u uvali Sobri na Mljetu.«Anali 24/25 (1987): 7-31.

Kisić, Anica.  »Nešto o trgovačkom brodu koji je nastradao u koločepskom kanalu kod Dubrovnika krajem XVII. ili početkom XVIII. stoljeća.« Anali 19/20 (1982):143-164.

Kisić, Anica.  »Ostaci potonuloga dubrovačkog broda iz XVI. stoljeća kraj otoka Šipana.« Anali 17 (1979): 73-98.

Kisić, Anica.  »Podmorski nalaz kasnoantičkih svjetiljki u uvali Polače na Mljetu.« Anali 15/16 (1978): 7-16.

Knezović, Pavle. »Elegije Rajmunda Kunića.« Anali 34 (1996): 103-119.

Knezović, Pavo. »Dubrovačka Gospina svetišta 17. stoljeća prema Atlas Marianus W. Gumppenberga.«Anali 43 (2005): 75-92.

Kobašić, Antun. »Ekonomske prilike u Dubrovniku i dubrovačkom kraju od ulaska Francuza do kraja 19. stoljeća.« Anali 35 (1997): 63-101.

Kobašić, Antun. »Neki socio-ekonomski aspekti 100-godišnjeg razvoja Dubrovnika (1890-1990).« Anali32 (1994): 159-208.

Koludrović, Aida. »Nekoliko isprava o mirazu iz Kaštel-Gomilice.« Anali 2 (1953): 283-306.

Koncul, Antun, Radmila Šutalo i Ivana Lazarević. »Povratnici pred Kaznenim sudom: slučajevi obitelji ValjaloAnali 54/1 (2016): 227-246.

Korade, Mijo. »Odjek Kunićevih djela u Austriji i Njemačkoj.« Anali 34 (1996): 215-223.

Korade, Mijo.  »Utjecaj rimskog kolegija u filozofskoj i znanstvenoj izobrazbi Dubrovčana.« Anali 29 (1991): 173-178.

Kostić, Veselin. »Interes za engleski jezik i kulturu u Dubrovniku uoči pada Republike.« Anali 49 (2012): 191-207.

Kostić, Veselin. »Sličice iz života dubrovačkih trgovaca u Londonu u vrijeme kralja Henryja VIII.« Anali45 (2007): 117-129.

Košćak, Vladimir. »Epidaurum – Ragusium – Laus – Dubrovnik.« Anali 27 (1989): 7-39.

Kovačić, Neda. »Kirurzi i brijači: vještaci u postupcima dubrovačkog Kaznenog suda u 18. stoljeću.«Anali 53/2 (2015): 265-292.

Kralj-Brassard, Rina. »Grad i kuga: Dubrovnik 1691. godine.« Anali 54/1 (2016): 115-170.

Kralj-Brassard, Rina. »Iz praha i pepela: organizacija rada Hospitala milosrđa nakon potresa 1667. godine.« Anali 55/1 (2017): 189-210.

Kralj-Brassard, Rina. »Nikola (1673-1674) “komunsko dijete”.« Anali 49 (2011): 105-132.

Kralj-Brassard, Rina. »Ospedale delle partorienti – nepoznato dubrovačko rodilište iz prve polovice 17. stoljeća.« Anali 60 (2022): 171-185.

Kralj-Brassard, Rina. »Pozornice milosrđa: smještaj zgrada dubrovačkog nahodišta.«Anali 50 (2012): 39-62.

Kralj-Brassard, Rina. »Nikola (1673-1674) “komunsko dijete”.« Anali 49 (2011): 105-132.

Kralj-Brassard, Rina, Jelena Obradović-Mojaš i Miroslav Bertoša. »Stanovništvo Buzeta (1870-1880): početak tranzicije mortaliteta.« Anali  47 (2009): 115-142

Kralj-Brassard, Rina i Kristina Puljizević. »Porod iz nevolje: skrb o trudnicama i rodiljama pri dubrovačkom nahodištu u drugoj polovici 18. stoljećaAnali 51/1 (2013): 359-388.

Kralj-Brassard, Rina i Kristina Puljizević. »Utjecaj modernizacije javnog zdravstva i obrazovanja žena na dojenačku smrtnost u Dubrovniku krajem 19. i početkom 20. stoljeća.« Anali 56/2 (2018): 619-645.

Kralj-Brassard, Rina, Stanić, Darija i Ivana Mrđen. »Nasilje prema djeci i maloljetnički kriminal u Dubrovniku u 18. stoljeću.« Anali 23/1 (2015): 241-264.

Kralj-Brassard, Rina i Marinko Marić. »Obitelj Nikole Boškovića u spisima Kaznenog suda u DubrovnikuAnali 54/1 (2016): 171-194.

Kralj-Brassard, Rina i Marinko Marić. »Od otmice do postelje: kumstva na vjenčanju u župi Ravno u prvoj polovici 19. stoljeća i običajna uloga vjenčanog kumaAnali 56/2 (2018): 455-477.

Krasić, Stjepan. »Dnevnik s puta u Ukrajinu i Tursku dubrovačkog poklisara harača Mata Gundulića (godine 1672-1684).« Anali 21 (1983): 1-23.

Krasić, Stjepan.  »Gradićeve veze s nekim učenjacima svoga doba i njegovo dopisivanje s francuskim astronomom Ismaelom Boulliauom.« Anali 22/23 (1985): 119-133.

Krasić, Stjepan.  »Opis hrvatske jadranske obale u putopisima švicarskog dominikanca Feliksa Fabrija (Schmida) iz 1480. i 1483/84. godine.« Anali 39 (2001): 133-216.

Krasić, Stjepan. »Prijedlozi Stjepana Gradića za prokopavanje stonske prevlake i neka njegova hidrološka razmišljanja u 17. stoljeću.« Anali 49 (2011): 91-103.

Kravar, Zoran. »O dvjema Tassovim oktavama u prepjevu Franatice Sorkočevića i o dodirnim stihovnopovijesnim temama.« Anali 33 (1995): 67-92.

Krekić, Bariša. »Mlečani u Dubrovniku i Dubrovčani u Mlecima kao vlasnici nekretnina u XIV. stoljeću.«Anali 28 (1990): 7-39.

Krekić, Bariša.  »Odjek bitke na Krbavskom polju (1493) u Dubrovniku.« Anali 27 (1989): 87-92.

Krekić, Bariša.  »Slike iz gradske svakodnevnice: prilozi proučavanju života u Dubrovniku u doba humanizma i renesanse.« Anali 26 (1988): 7-27.

Krešić, Milenko. »Dubrovačka Republika i ferman za trebinjsko-mrkanskog biskupa Nikolu Ferića.« Anali 58/2020: 215-228.

Krivokapić, Miloš i Saša Knežević. »Prilog proučavanju porijekla stanovništva i antroponimije Orahovca (Boka kotorska).« Anali 55/1 (2017): 269-297.

Krivošić, Stjepan. »Starije matične knjige s područja nekadašnje Dubrovačke Republike.« Anali 21 (1983): 147-159.

Krizman, Bogdan. »`Memoiré Bara Bettere austrijskom generalu T. Milutinoviću o dubrovačkoj republici iz 1815. godine.« Anali 1 (1952): 423-46

Kunčević, Lovro. »Etnički i politički identitet predmodernog Dubrovnika od 14. do 17. stoljeća.« Anali 55/1 (2017): 65-87.

Kunčević, Lovro. »“Ipak nije na odmet sve čuti”: Medičejski pogled na urotničke namjere Marina Držića.« Anali 45 (2007): 9-46.

Kunčević, Lovro. »O “drskosti” Dubrovčana: mletačko-dubrovački sukob u ljeto 1630. godine.« Anali 59 (2021): 81-114.

Kunčević, Lovro. »O dubrovačkoj libertas u kasnom srednjem vijeku.« Anali 46 (2008): 9-64.

Kunčević, Lovro. »O stabilnosti Dubrovačke Republike (14.-17. stoljeće): geopolitički i ekonomski faktori.« Anali 54/1 (2016): 1-38.

Kunčević, Lovro. »Retorika granice kršćanstva u diplomaciji renesansnog Dubrovnika.« Anali 48 (2010): 179-211.

Kurtović, Esad. »Iz života trebinjske vlastele (Ljubiša Bogdančić).« Anali 60 (2022): 23-42.

Kurtović, Esad. »Motivi Sandaljeve prodaje Konavala Dubrovčanima.« Anali 38 (2000): 103-120.

Kutleša, Stipe. »Hidromehanika u tezama Nikole Lucijana Pucića i Ivana Božidarevića krajem 18. stoljeća.« Anali 29 (1991): 223-232.

Lazarević, Ivana. »Granice dubrovačkih seksterija.« Anali 50 (2012): 63-74.

Lazarević, Ivana, Antun Koncul i Radmila Šutalo. »Povratnici pred Kaznenim sudom: slučajevi obitelji ValjaloAnali 54/1 (2016): 227-246.

Lazarević, Ivana i Nenad Vekarić. »Stanovništvo Blata na Korčuli (1870-1880): početak demografske tranzicije.« Anali 47 (2009): 219-241.

Lazarević, Ivana i Daria Vučijević, Daria i Ivana . »Mreža kumova u Blatu i Pupnatu na otoku Korčuli u drugoj polovici 19. stoljeća.« Anali 56/1 (2018): 479-500.

Lazarević, Ivana, Irena Ipšić i Vedran Stojanović. »Neformalne strukture moći i mreže kumova dubrovačkih vlasteoskih obitelji u drugoj polovici 18. stoljeća.« Anali 56/1 (2018): 437-454.

Ledić, Stipe i Irena Benyovsky Latin, »Posjed obitelji Volcassio u srednjovjekovnom DubrovnikuAnali 51/1 (2013): 17-60.

Lonza, Nella. »Državni pogrebi u Dubrovniku (17.-18. stoljeće).« Anali 42 (2004): 131-148.

Lonza, Nella. »Dubrovački studenti prava u kasnom srednjem vijeku.« Anali 48 (2010): 9-45.

Lonza, Nella. »“Dvije izgubljene duše”: čedomorstva u Dubrovačkoj Republici (1667-1808).« Anali 39 (2001): 261-302.

Lonza, Nella. »Izborni postupak Dubrovačke Republike.« Anali 38 (2000): 9-52.

Lonza, Nella. »Mletačka vlast nad Dubrovnikom u ranom 13. stoljeću i “zakupno kneštvo” Giovannija Dandola (oko 1209-1235).« Anali 56/1 (2018): 43-86.

Lonza, Nella. »Na marginama rukopisa Lastovskog statuta iz XIV. stoljeća.« Anali 36 (1998): 7-32.

Lonza, Nella. »OBLITI PRIVATORUM PUBLICA CURATE: preci i srodnici jedne političke maksime.« Anali44 (2006): 25-45.

Lonza, Nella. »”Pred gosparom Knezom i njegovim sucima…”: Dubrovački kazneni postupci s početka XIV. stoljeća.« Anali 30 (1992): 25-54.

Lonza, Nella. »Srednjovjekovni zapisnici dubrovačkog kaznenog suda: izvorne cjeline i arhivsko stanje.« Anali 41 (2003): 45-74.

Lonza, Nella. »Tužba, osveta, nagodba: modeli reagiranja na zločin u srednjovjekovno Dubrovniku.«Anali 40 (2002): 57-104.

Lonza, Nella. »Crkvica i pustinjački stan na Sv. Orsuli u kasnom srednjem vijeku.« Anali 57 (2019): 29-54.

Lonza, Nella, Goran Cvjetinović i Ruža Radoš. »Tempo suđenja i trajanje dubrovačkih kaznenih postupaka u 18. stoljećuAnali 51/1 (2013): 317-358.

Lonza, Nella i Štefica Curić Lenert. »Bratovština Sv. Lazara među trgovačkim i obrtničkim bratovštinama ranonovovjekovnog DubrovnikaAnali 57 (2019): 175-198.

Lonza, Nella i Štefica Curić Lenert. »Bratovština Sv. Lazara u Dubrovniku (1531-1808): osnutak, ustroj, članstvo.« Anali 54/2 (2016): 39-113.

Lonza, Nella i Vedran Stojanović »Krsna kumstva u Dubrovniku 18. stoljeća: djeca, roditelji i kumovi kao čvorovi društvenih mrežaAnali 54/2 (2016): 293-325.

Lonza, Nella, Hrvoje Baričević i Ruža Radoš. »Kazneni postupci pokrenuti po službenoj dužnosti u dubrovačkoj praksi 18. stoljeća.« Anali 53/1 (2015): 195-239.

Lorger, Srećko. »Ganga: priprosto (polifono) skupno pjevanjeAnali 51/2 (2013): 501-539.

Lorger, Srećko. »Kermes, crvac – i još neka crvena bojila.« Anali 49 (2011): 27-76.

Lucianović, Marin. »Lastovo u sklopu Dubrovačke Republike.« Anali 3 (1954): 253-295.
Lučić, Josip. »Gozze/Gučetići i Trsteno u XV. i XVI. stoljeću.« Anali 33 (1995): 7-20.

Lučić, Josip. »Grane privrede u dubrovačkoj Astareji (do u polovinu XIV st.).« Anali 10/11 (1966): 135-164.
Lučić, Josip. »Historijska topografija dubrovačke Astareje (do god. 1366.).« Anali 8/9 (1962): 275-299.

Lučić, Josip. »Lopud i Koločep u XIII stoljeću.« Anali 12 (1970): 81-111.

Lučić, Josip. »Najstarija zemljišna knjiga u Hrvatskoj – Dubrovački zemljišnik diobe zemlje u Stonu i Pelješcu iz god. 1336.57-89.« Anali 18 (1980): 57-89.

Lučić, Josip. »Matrikula (statut) bratovštine u Podimoču u Dubrovačkom primorju.« Anali 28 (1990): 63-69.

Lučić, Josip. »O kartografiji u Dubrovačkoj Republici.« Anali 26 (1988): 125-133.

Lučić, Josip. »O najstarijem hrvatskom nazivu Zagreba.« Anali 17 (1979): 9-15.

Lučić, Josip. »Oporuka dubrovačkog kartografa Mihajla Pešića (1764).« Anali 32 (1994): 95-100.

Lučić, Josip. »Pisma Meda i Nika Velikog Pucića Ivanu Kukuljeviću.« Anali 2 (1953): 383-394.

Lučić, Josip. »Prilike na Lastovu početkom 1808. (Izvještaj lastovskog kneza Vlaha Marina Kaboge).»Anali 30 (1992): 117-125.

Lučić, Josip.  »Pseudo-Skilakov Arion i Rijeka dubrovačka.« Anali 6/7 (1959):117-120.

Luetić, Josip. »Dubrovački galijun druge polovine XVI. stoljeća.« Anali 6/7 (1959): 129-141.

Luetić, Josip. »Dva priloga pomorskoj povijesti Dubrovačke Republike.« Anali 22/23 (1985): 135-152.

Luetić, Josip. »Filjuga – najznačajniji operativni brod dubrovačke države (druga pol. 17 – 19.st.).« Anali13/14 (1976): 95-116.

Luetić, Josip. »Iz međunarodnog brodarstva i nautičko komercijalne djelatnosti Mljećana i brodova s Mljeta za vrijeme Dubrovačke Republike.« Anali 24/25 (1987): 87-95.

Luetić, Josip. »Naši pomorci stranog državljanstva članovi posada jedrenjaka Dubrovačke Republike 1797.-1807.« Anali 17 (1979): 251-281.

Luetić, Josip. »Obrisi ekonomsko-društvenih prilika u Dubrovačkoj Republici 1797-1807. godine.« Anali21 (1983): 81-95.

Luetić, Josip. »Osiguravajuća društva u Dubrovačkoj Republici 1794-1804.« Anali 19/20 (1982): 121-141.

Luetić, Josip. »Pomorac i diplomat Vice Bune.« Anali 1 (1952): 255-267.

Luetić, Josip. »Pomorski priručnik Julija Balovića-Peraštanina.« Anali 3 (1954): 511-526.

Luetić, Josip. »Prilog upoznavanju gusarenja na Jadranu u 17. stoljeću (Dubrovnik i Marche između turskih gusara).« Anali 15/16 (1978): 97-112.

Luetić, Josip. »Spojnica antičkog sidra iz Pomorskog muzeja u Dubrovniku.« Anali 8/9 (1962):  31-36.

Luetić, Josip. »Talijanski mornari kao članovi posada trgovačkih jedrenjaka Dubrovačke Republike u 18. i početkom 19. stoljeća.« Anali 18 (1980): 251-269.

Luetić, Josip. »Toma Popović, Pisma Bartolomeu Borđaniju 1593-1595.« Anali 22/23 (1985):  235-236.

Lukežić, Irvin. »Neostvareni projekt riječkih preporodnih novina.« Anali 43 (2005): 199-222.

Lukežić, Irvin. »Obitelj Levi Mondolfo: riječki Židovi dubrovačkog podrijetla.« Anali 56/1 (2018): 363-411.

Lukežić, Irvin. »Posljednji dubrovački vlastelin-pjesnik Nikša Matov Gradi (1825-1894).« Anali 46 (2008): 137-225.

Lukić, Berislav. »Diplomatski odnosi i sukob između Dubrovačke Republike i Maroka u XVIII. stoljeću.«Anali 3 (1954): 545-558.

Lupis, Vinicije. »Liturgijski predmeti iz crkve sv. Andrije na Pilama.« Anali 39 (2001): 381-396.

Lupis, Vinicije.  »Pax – Predočnica.« Anali 33 (1995): 53-65.

Lupis, Vinicije B. »Dominikanski samostan i crkva Gospe od Rozarija u Vignju.« Anali 36 (1998): 193-225.

Lupis, Vinicije B. i Sanja Žaja Vrbica, »Dubrovačka arkadija Gabrijela JurkićaAnali 54/2 (2016): 371-387.

Macan, Trpimir. »Dubrovački barabanti u XVI stoljeću.« Anali 8/9 (1962): 301-323.

Maixner, Rudolf. »O Fortisu kao francuskom piscu.« Anali 2 (1953): 307-317.

Maixner, Rudolf.  »Vito Bettera-Vodopić.« Anali 3 (1954): 407-426.

Marić, Marinko i Anđelko Akrap. »Na pragu demografske tranzicije: stanovništvo Biska u Cetinskoj krajini (1870-1880).« Anali 47 (2009): 171-194.

Marić, Marinko i Rina Kralj-Brassard. »Obitelj Nikole Boškovića u spisima Kaznenog suda u DubrovnikuAnali 54/1 (2016): 171-194.

Marić, Marinko i Rina Kralj-Brassard, »Od otmice do postelje: kumstva na vjenčanju u župi Ravno u prvoj polovici 19. stoljeća i običajna uloga vjenčanog kumaAnali 56/2 (2018): 455-477.

Marinković, Ana. »Teritorijalno  širenje  Dubrovačke  Komune/Republike i crkve  njezinih  svetaca zaštitnika.« Anali 45 (2007): 219-234.

Marinović, Ante. »Epigrafski spomenici o rimskom namjesniku Dolabelli u Cavtatu.« Anali 6-7 (1959): 121-128.

Marinović, Ante. »Lopudska Universitas.« Anali 3 (1954): 181-235.

Marinović, Ante. »Postanak i prvi spisi kancelarija srednjovjekovnih dalmatinskih gradova, posebno Dubrovnika i Kotora u XIII. i XIV. stoljeću.« Anali 22/23 (1985): 7-24.

Marinović, Ante. »Prilog poznavanju dubrovačkih bratovština.« Anali 1 (1952): 233-245.

Marković, Mirko. »Dubrovnik i Dubrovačka Republika na starim geografskim kartama Dubrovniku.«Anali 29 (1991): 201-205.

Marks, Ljiljana i Marko Rašica . »Kumstva na otoku Lastovu u 19. i 20. stoljeću.« Anali 56/2 (2018): 531-571.

Marović, Ivan. »Arheološka istraživanja u okolici Dubrovnika.« Anali 4-5 (1956): 9-30.
Martinović, Ivica. »Amerika – izazov za geodeta Ruđera Boškovića.« Anali 35 (1997): 173-184.

Martinović, Ivica.  »Cavalieri, Fabri i Gradić o Galileievu paradoksu posude.« Anali 30 (1992): 79-91.

Martinović, Ivica.  »Poezija Rajmunda Kunića u rukopisnom zborniku hrvatskih latinista iz knjižnice braće Stulli.« Anali  34 (1996): 49-71.

Martinović, Ivica.  »Stihovi Rajmunda Kunića o Ruđeru Boškoviću.« Anali 34 (1996): 151-184.

Marunčić, Tonko. »Matrikula bratovštine dubrovačkih topnika (bombardijera) u prijepisu iz 1697. godine.« Anali 45 (2007): 285-318.

Maslek, Jasenka i Irena Ipšić. »Katastarski prihodi i izravni porezi na poluotoku Pelješcu u drugoj polovici 19. stoljeća.« Anali 53/2 (2015): 379-405.

Maštrović, Tihomil. »Ivo Vojnović i Zadar.« Anali 17 (1979): 661-726.

Maštrović, Vjekoslav. »Bibliografija knjiga izdanih u Zadru od 1797. do 1814. god.« Anali 1 (1952): 385-416.

Matić, Tomo. »Rukopisi Gleđevićeve drame “Belizarijo aliti Elpidija”.« Anali 8/9 (1962): 331-336.

Matković, Blanka. »Prihvatilište za repatrirce u Dubrovniku (srpanj – rujan 1945)Anali  51/2 (2013):675-728.

Mihović, Neda, Kristina Puljizević i Božena Vranješ-Šoljan. »Središnja etapa demografske tranzicije: stanovništvo Babina Polja na otoku Mljetu (1870-1880).« Anali 47 (2009): 267-288.

Milošević, Branka i Nikolina Topić. »Arheološko istraživanje ispod mosta od Pila u Dubrovniku.« Anali 56/1 (2018): 1-42.

Milošević, Miloš. »Pjesnička poslanica Andrije Zmajevića postradalom Dubrovniku 1667. godine.« Anali12 (1970): 297-330.

Milošević, Miloš.  »Pogibija gusara Krila Cvjetkovića u svjetlu društveno-političkih, ekonomskih i književnih zbivanja u Perastu sredinom XVIII. stoljeća.« Anali 18 (1980): 183-220.

Milovan, Iva i Šetić, Nevio. »Dva općehrvatska skupa iz 1890. i 1893. i njihovo nacionalno integracijsko značenje.« Anali 46 (2008): 227-258.

Milović, Jevto. »Dnevnik o razvoju pregovora suda od kmetstva na Paštrovskoj Planini Eduarda Grija iz 1841. god.» Anali 4/5 (1956): 613-642.

Milović, Jevto.  »O autorstvu jedne epske pjesme.« Anali 10/11 (1966): 419-459.

Milović, Jevto.  »Zabilješke grofa Theodora Karacsaya von Walje-Szaka o Petru II. Petroviću Njegošu i Crnoj Gori u g. 1837. i 1838.« Anali 6/7 (1959): 173-204.

Miović-Perić, Vesna. »Bosanski beglerbeg i hercegovački sandžakbeg i diplomacija Dubrovačke Republike.« Anali 38 (2000): 121-163.

Miović-Perić, Vesna. »Dnevnik dubrovačkog dragomana Miha Zarinija.« Anali 33 (1995): 93-135.

Miović, Vesna. »Dragomano nostro della Porta: dragomani Porte u službi Dubrovčana (15. i 16. stoljeće)Anali 59 (2021): 9-39.

Miović-Perić, Vesna. »Emin na Pločama kao predstavnik Osmanlija na području Dubrovačke Republike.« Anali 37 (1999): 205-215.

Miović-Perić, Vesna. »Fermani dubrovačkim pomorcima.« Anali 27 (1989): 149-160.

Miović-Perić, Vesna. »Odnosi Dubrovnika i tripolitanskog namjesništva u XVIII. stoljeću (I. dio).« Anali 31 (1993): 45-69.

Miović-Perić, Vesna. »Odnosi Dubrovnika i tripolitanskog namjesništva u XVIII. stoljeću (II. dio).« Anali 32 (1994): 65-93.

Miović, Vesna. »Per favore della Soltana: moćne osmanske žene i dubrovački diplomatiAnali 56/1 (2018): 147-197.

Miović-Perić, Vesna. »Spor između Dubrovnika i Venecije 1751-1754.« Anali 29 (1991): 99-116.

Miović-Perić, Vesna. »Svakodnevnica dubrovačkih pograničnih sela u doba hajdučije (Morejski rat 1684-1699).« Anali 35 (1997): 19-36.

Miović-Perić, Vesna. »Ulcinjani i Dubrovačka Republika u prvoj polovici XVIII. stoljeća.« Anali 30 (1992): 99-116.

Miović-Perić, Vesna. »Ulomci korespondencije Rajmunda Kunića.« Anali 34 (1996): 31-47.

Miović-Perić, Vesna. »Umorstva turskih podanika od strane Dubrovčana – presuđivanje prema turskim zakonima.« Anali 28 (1990): 169-181.

Miović, Vesna. »Turske priznanice o uplaćenom dubrovačkom haraču.« Anali 42 (2004): 53-77.

Miović, Vesna i Nikša Selmani. »Turska kancelarija i Acta Turcarum od vremena Dubrovačke Republike do danas.« Anali 45 (2007): 235-284.
Miović, Vesna i Relja Seferović. »Gracija Mendes u DubrovnikuAnali  51/1 (2013): 155-194

Mirković, Vladimir. »Otokar Keršovani u dubrovačkoj publicistici.« Anali 17 (1979): 727-741.

Mirošević, Franko. »Godina razdora i ponora u istočnoj Hercegovini: Velika župa Dubrava od Rimskih ugovora do kraja 1941. godine.« Anali  51/2 (2013): 631-674.

Mirošević, Franko. »Organizacija uprave u Velikoj župi Dubrava i sigurnost njezinih građana u 1944. godini.« Anali 55/2 (2017): 541-602.

Mirošević, Franko. »Političko opredjeljivanje birača kotara Dubrovnik od 1920. do 1929. godine.«Anali 49 (2011): 227-263.

Mirošević, Franko. »Velika župa Dubrava od kapitulacije Italije do kraja 1943. godine.«Anali 54/2 (2016): 389-452.

Mirošević, Franko. »Velika župa Dubrava u 1943. godini do kapitulacije Italije.« Anali 53/2 (2015): 407-457.

Mitić, Ilija. »Dubrovački konzulat na Malti.« Anali 6/7 (1959): 161-172.

Mitić, Ilija. »Dubrovački konzulati u Španiji i Portugalu.« Anali 8/9 (1962): 597-620.

Mitić, Ilija. »Imigracijska politika Dubrovačke Republike s posebnim obzirom na ustanovu svjetovnog azila.« Anali 17 (1979): 125-163.

Mitić, Ilija. »Nadzornik oružanih snaga i guverner oružja XVII-XIX stoljeća u Dubrovačkoj Republici.«Anali 12 (1970): 277-296.

Mitić, Ilija. »Organizacija kopnene i pomorske obrane dubrovačke države – Republike od stjecanja nezavisnosti 1358. do dolaska Francuza 1806. godine.« Anali 24/25 (1987): 97-138.

Mitić, Ilija. »Orlandov stup u Dubrovniku.« Anali 10/11 (1966): 233-254.

Mitić, Ilija. »Prilog proučavanju odnosa Dubrovnika i Genove od druge polovice XIV. do početka XIX. stoljeća.« Anali 19/20 (1982): 19-78.

Mitić, Ilija. »Prilog proučavanju odnosa Dubrovnika i Sicilije od druge polovice XIV. do početka XIX. stoljeća.« Anali 18 (1980): 105-133.

Mitić, Ilija. »Prilog proučavanju odnosa Dubrovnika i Venecije u XVII i XVIII stoljeću.« Anali 13/14 (1976): 117-141.

Mitić, Ilija. »Prilog proučavanju veza Dubrovačke Republike i Trsta tokom XVIII. i početkom XIX. stoljeća.« Anali 21 (1983): 97-136.

Mitić, Ilija. »Prilog upoznavanju načina kažnjavanja u Dubrovačkoj Republici.« Anali 22/23 (1985): 153-173.

Mitić, Ilija. »Ptice za lov kao poklon Dubrovačke Republike vladaru Napulja.« Anali 15/16 (1978): 113-135.

Mogorović Crljenko, Marija i Danijela Doblanović. »Kumovi na krštenju i svjedoci na vjenčanju u Istri od 15. do 17. stoljeća.« Anali 56/2 (2018): 413-435.

Molnár, Antal. »Dubrovački kapelan u osmanskom Budimu. Izvješće Vincenza di Augustina Rimskoj inkviziciji o položaju balkanskog katoličanstva.« Anali  51/1 (2013): 195-221.

Moroni, Marco. »Trgovci iz gradova pokrajine Marche aktivni u Dubrovniku u 16. stoljeću.« Anali 55/1 (2017): 171-188.

Mošin, Vladimir. »Bogišićev dalmatinski rukopis i mlađa redakcija Dušanova zakonodavstva.« Anali 2 (1953): 9-58.

Mošin, Vladimir.  »Sankcija u vizantijskoj i u južnoslavenskoj ćirilskoj diplomatici.« Anali 3 (1954): 27-52.

Mrđen, Ivana, Darija Stanić i Rina Kralj-Brassard. »Nasilje prema djeci i maloljetnički kriminal u Dubrovniku u 18. stoljeću.« Anali 23/1 (2015): 241-264.

Mrđen, Ivana, Ana Prohaska i Nenad Vekarić. »Ritam zločina: godišnja i mjesečna distribucija kaznenih djela u Dubrovačkoj Republici u 18. stoljeću.« Anali 51/1 (2013): 273-316

Muljević, Vladimir. »Mjere i mjerenja u Dubrovačkoj Republici.« Anali 29 (1991): 243-252.

Muljačić, Žarko. »Dubrovnik u romanu engleske spisateljice Ann Bridge (1935).« Anali 19/20 (1982): 469-477.

Muljačić, Žarko.  »F. Münter, R. Bošković i rimska kolonija hrvatskih latinista.« Anali 12 (1970): 345-354.

Muljačić, Žarko. »Isabella Teotochi Marin i Miho Sorkočević: jedno književno prijateljstvo.« Anali 33 (1995): 137-147.

Muljačić, Žarko. »Istraga protiv Jakobinaca 1797. god. u Dubrovniku.« Anali 2 (1953): 235-252.

Muljačić, Žarko. »Jedno nepoznato izvješće iz Dubrovnika o stanju u Otomanskom Carstvu (1531.).«Anali 37 (1999): 33-46.

Muljačić, Žarko. »Kako je A. Fortis pripremao za drugo francusko izdanje “Puta u Dalmaciju” novo poglavlje o Dubrovniku.« Anali 17 (1979): 229-250.

Muljačić, Žarko. »Novi podaci o dubrovačkom nadbiskupu Ludovicu Beccadelliju.« Anali 39 (2001): 217-260.

Muljačić, Žarko. »Novi podaci o romanistici Eleni Eberwein-Dabcovich.« Anali 43 (2005): 247-262 .

Muljačić, Žarko. »O drugoj dubrovačkoj tiskari.« Anali 10/11 (1966): 309-332.

Muljačić, Žarko. »O prvoj dubrovačkoj tiskari.« Anali 4/5 (1956): 583-612.

Muljačić, Žarko. »O Petru Franu Aletinu (1768-1836).« Anali 8/9 (1962): 621-632.

Muljačić, Žarko. »O strankama u starom Dubrovniku.« Anali 6/7 (1959): 25-40.

Muljačić, Žarko. »Tomo Baseljić u Göttingenu.« Anali 36 (1998): 227-247.

Muljačić, Žarko. »Zašto je M. Sorkočević putovao 1796. god. u Pariz?« Anali 15/16 (1978): 229-242.

Mustać, Ivan. »Dušobrižnički, književni i prevodilački rad Bartola Kašića u Dubrovniku.« Anali 29 (1991): 81-97.