Neda Kovačić obranila doktorski rad

Neda obranaNeda Kovačić, doktorandica na poslijediplomskom doktorskom studiju ”Povijest stanovništva”, obranila je 23. veljače 2018. na Sveučilištu u Zagrebu doktorski rad pod naslovom ”Medicinska vještačenja u postupcima Kaznenog suda u Dubrovniku u 18. stoljeću” pod mentorstvom prof.  dr. sc. Tatjane Buklijaš i stekla akademski stupanj doktorice humanističkih znanosti, polje povijest.

Doktorski rad obranjen je pred Povjerenstvom u sastavu:
prof. dr. sc. Zdenka Janeković Römer, znanstvena savjetnica, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, predsjednica,
prof. dr. sc. Željko Dugac, znanstveni savjetnik, Zavod za povijest i filozofiju znanosti HAZU, član,
doc. dr. sc. Kristina Puljizević, Hrvatsko katoličko sveučilište, članica.