Minela Fulurija Vučić obranila je doktorski rad

MInela 3

Minela Fulurija Vučić, doktorandica na poslijediplomskom doktorskom studiju ”Povijest stanovništva”, obranila je 28. travnja 2016. u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku,  doktorski rad pod naslovom  ”Ženski samostani u Dubrovniku u 17. i 18. stoljeću” i stekla akademski stupanj doktora humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest.

Doktorski rad je obranjen pred Povjerenstvom u sastavu:

prof. dr. sc. Slavica Stojan, predsjednica, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku,

akademik Nenad Vekarić, drugi član, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku,

dr. sc. Zrinka Pešorda Vardić, treći (vanjski) član, Hrvatski institut za povijest u Zagrebu,

Mentor: prof. dr. sc. Zdenka Janeković Roemer, znanstvena savjetnica, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.